Een persoonlijk advies

FitClassen start altijd met een persoonlijk advies gebaseerd op 3 metingen:

  • conditie
  • lenigheid
  • lichaamssamenstelling

FitAdvies

Het FitAdvies afgenomen en toegelicht door je deskundige FitClass coach is een verantwoorde, leerrijke start om je lichaam en conditie in kaart te brengen.

12 weken

Iedere 12 weken wordt het FitAdvies herhaald om zo je vooruitgang, aangegeven op de fitheidsladder, te meten.

Beweegplan

Op basis hiervan kan je FitClass coach een gepersonaliseerd Beweegplan opstellen, zodat je uit je beweegmomenten, binnen en buiten de FitClass, meer resultaat haalt. Het FitAdvies heeft drie onderdelen: conditietestmeting lichaamssamenstelling en lenigheidstest. 

Conditietest

Aan de hand van een eenvoudige fietsproef meet je FitClass coach je conditie. Deze test is vergelijkbaar met een test bij de cardioloog. Er worden echter geen electroden aangebracht, maar je hartfrequentie wordt heel de proef geregistreerd.

De beginweerstand is laag en neemt progressief toe. Je hartslag zal ook stijgen. Na ongeveer 20 min analyseert je FitClass-coach de resultaten en geeft de hartslagzone aan waarbinnen je inspanningen optimaal renderen, om conditie op te bouwen en/of af te slanken.

Meting lichaamssamenstelling

Met een digitale lichaamsvetmeter wordt je % vetmassa en vetvrije massa weergegeven.

Deze gegevens zijn mede bepalend voor je beweegplan in functie van je doelen.

Lenigheidstest

Liggend manipuleert de FitClass-coach je gewrichten en gaat na hoe lenig je bent.

Wie soepel beweegt, beweegt efficiënter en heeft minder blessures. Ook dit kan een werkpunt zijn in je beweegplan.

Fitheidsladder

Na je test analyseert je FitClass-coach je resultaten. Belastbaarheid, leeftijd, gewicht en geslacht spelen een rol bij de bepaling van je fitheidsniveau.

Dat wordt weergegeven op onze fitheidsladder, een trapdiagram met 7 treden. 1 is het laagste, 7 het hoogste. Het ideale niveau om naar te streven en minimaal te behouden is 5.

Beweegplan

Op basis van je fitheidsniveau zal je FitClass-Coach een gepersonaliseerd beweegplan voor je opstellen. Centraal staan de te behalen FIT-punten, die je verdient door te bewegen/sporten binnen jouw persoonlijke hartslagzone. Je kan ze ook verzamelen met activiteiten buiten de FitClass.

Het komt er op aan om regelmatig bewegen een belangrijk, leuk aspect van je leven te maken. Als je je beweegplan volgt, garandeert FitClass je een meetbare verbetering.

Bewegen wordt een behoefte van je lichaam en geeft je dan ook steeds meer plezier.

FIT-punten

Het behalen van je wekelijkse vooropgestelde FIT-punten is de weg naar de verbetering van je fitheidsniveau. FIT-punten staan in verhouding tot drie factoren: Frequentie, Intensiteit, Tijd.

Afhankelijk van de intensiteit, weergegeven door je hartslag,  levert een activiteit meer of minder FIT-punten per tijdseenheid op. Zo levert 10 min. lopen bvb. meer op dan 10 min. zwemmen.